Ths. Bùi Thanh Giang

ThS. Bùi Thanh Giang

Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn SAWACO

Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn  SAWACO