Ths. Nguyễn Ngọc Thiệp

Ths. Nguyễn Ngọc Thiệp

Bộ môn cấp thoát nước, Đại học TN&MT Tp.HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: ThS, 19 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, thi công, Cấp thoát nước, Xử lý chất thải

Bộ môn cấp thoát nước, Đại học TN&MT Tp.HCM
Uỷ viên BTV Hôi Nước và Môi Trường Tp.HCM