Ths. Lâm Tuấn Qui

Ths. Lâm Tuấn Qui

Tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: ThS, 19 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Thi công xây lắp, cấp thoát nước, xử lý chất thải, tư vấn BVMT

Tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang