PGS. TS. Nguyễn Phước Dân

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân

Giám đốc trung tâm châu Á Nghiên Cứu về Nước – Care

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS TS, 33 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Xử lý chất thải: nước thải, CTR, Cấp, thoát nước

Giám đốc trung tâm châu Á Nghiên Cứu về Nước – Care (ĐHBK Tp.HCM)
Uỷ viên BTV Hôi Nước và Môi Trường Tp.HCM