PGS. TS. Đinh Xuân Thắng

PGS. TS. Đinh Xuân Thắng

Giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS. TS, 41 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, Xử lý chất thải, sản xuất KD vật tư TB, Tư vấn BVMT, cấp thoát nước, TV xúc tiến TM

Giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư