GS. TS. Nguyễn Văn Phước

GS. TS. Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Tp.HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: GS. TS, 30 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, Tư vấn thiết kế, xây dựng, Công nghệ môi trường, NCKH

Nguyên Viện trưởng – Viện MTTN
Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Tp.HCM