BAN CHẤP HÀNH

Công Tác Tổ Chức

Hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 08/11/2018 và bầu Ban chấp hành hội với 23 thành viên (trong đó có 11/23 thành viên BCH nhiệm kỳ 2013-2018).

Ban thường vụ gồm 09 thành viên:

 1. Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Văn Phước
 2. Trưởng ban kiểm tra: TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ
 3. Phó chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn
 4. Phó chủ tịch: TS Nguyễn Trung Việt
 5. Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: TS. Phan Thu Nga
 6. PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
 7. PGS. TS. Phùng Chí Sỹ
 8. ThS. Bùi Thị Lan Hương
 9. ThS. Nguyễn Ngọc Thiệp

UV Ban chấp hành:

 1. PGS.TS Mai Tuấn Anh
 2. GS.TS Lê Thanh Hải
 3. ThS  Vũ Phá Hải
 4. KS Bùi Trọng Hiếu
 5. TS Trần Văn Khuyên
 6. TS Lê Anh Kiên
 7. TS Huỳnh Ngọc Phương Mai
 8. PGS.TS Phạm Hồng Nhật
 9. GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
 10. Ths Lâm Tuấn Qui
 11. PGS.TS Đinh Xuân Thắng
 12. Ths Diệp Nguyên Thịnh
 13. GS.TS Phan Đình Tuấn
 14. Ths Hoàng Ngọc Tùng

Ban chấp hành Hội Nước và Môi Trường TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2023)

Hội Viên

Ban chấp hành Hội Nước và Môi Trường TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2023)

Đối Tác & Đơn Vị Liên Kết