Hội Phí

  • Nguồn thu chủ yếu là hội phí. Hội viên cá nhân 300.000 đồng/ năm. Hội viên tập thể 3.000.000 đồng năm.
  • Tình hình quỹ dương nhưng giá trị khiêm tốn so với quy mô Hội. Từ tháng 7/2018, Hội đã đăng ký chức năng hoạt động KHCN, do đó hàng năm sẽ có thêm khoản đóng góp từ 2 – 5% (giá trị trước thuế VAT) của các Hợp đồng tư vấn KHCN vào Quỹ Hội.
  • Đã thành lập Quỹ khuyến học mang tên Lâm Minh Triết trao học bổng cho các sinh viên học giỏi và sinh viên nghèo hiếu học (trong đó kinh phí từ Gia đình cố GS Lâm Minh Triết là 100 triệu và kinh phí đóng góp của các hội viên và doanh nghiệp môi trường,…).