Danh Sách Hội Viên Tập Thể

HỘI VIÊN TẬP THỂ

Stt

Đơn vị Website
1. Liên Đoàn Quy hoạch và Điều Tra TNN Miền Nam

Phó Giám đốc: Phan Chu Nam

http://www.liendoan8.com.vn/
2. Cty TNHH môi trường Công  nghệ Công Thành

Giám đốc: ông Nguyễn Duy Cường

https://envitech.com.vn/
3. Công ty TNHH Một Thành Viên Môi trường đô thị Tp Hồ Chí Minh
Chủ tịch HĐTV Ông Bùi Trọng Hiếu
http://citenco.com.vn/
4. Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và CNMT Dương Nhật
Giám đốc: Ông Hoàng Ngọc Tùng
http://www.duongnhat.com.vn/
5. Công ty TNHH xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang
Ông Lâm Tuấn Qui
http://www.vlc.vn/
6. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAWACO)
Chủ tịch HĐTV: Ông Trần Văn Khuyên
http://sawaco.com.vn/wps/portal
7. Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh
PGĐ: Ông Diệp Nguyên Thịnh
http://udc.com.vn/
8. Công ty TNHH MTV Công Viên Cây Xanh TP. Hồ Chí Minh
Chủ tịch HĐTV: Ông Trương Đăng Hùng
http://congviencayxanh.com.vn
9. Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM đại học Quốc Gia Tp.HCM
Viện trưởng: Ông Lê Thanh Hải
http://www.hcmier.edu.vn/
10. Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh
GĐ. Ông Vũ Phá Hải
http://www.greentechvietnam.com/
11. Trung Tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường ETM

GĐ: Bà Huỳnh Ngọc Phương Mai

http://etmcenter.com.vn/
12. Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC

GĐ. Ông Phùng Chí Sỹ

http://www.vacne.org.vn/trung-tam-cong-nghe-moi-truong/2818.html
13. Trung tâm NCKH và BĐKH (ĐH Nông lâm TPHCM)

GĐ. Ông Nguyễn Kim Lợi

https://rccc.hcmuaf.edu.vn/
14. Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm

GĐ. Ông Phan Tuấn Triều

https://www.moitruongnonglam.com
15. Công ty Cổ Phần TM-XD Đa Lộc

GĐ. Ông Nguyễn Hoài Nam

 https://moitruongdaloc.com.vn/
16. Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ – Học viện nông nghiệp Việt Nam

Giám đốc Bà Bùi Thị Hồng Hà

17. Công ty TNHH Thương mại Kỹ Thuật Biofix

Giám đốc: Bà Bạch Thanh Thủy

 18 Viện Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Môi trường

Viện phó: Ông Đỗ Quang Lĩnh

http://www.imh.ac.vn/
19 Khoa Công nghệ – Trường Đại học Văn Lang

Trưởng khoa. Bà Lê Thị Kim Oanh

20. Công ty TNHH Cấp thoát nước Việt Tuấn

Giám đốc: Ông Vũ Tuấn Anh

21.

Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh

Giám đốc: Ông. Võ Đăng Linh

http://www.ionlife.com.vn
HỘI VIÊN LIÊN KẾT
Stt Đơn vị Link web
1 Công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương www.biwase.com.vn