Danh Sách Hội Viên Cá Nhân

(Cập nhật đến 31/07/2020)

 

STT Học hàm/
học vị
Họ và Tên Cơ quan công tác Ghi chú
1. TS Lê Hoàng Anh ĐH Công nghiệp-Viện KHCN và QL MT Chưa làm Thẻ HV
2. PGS.TS Mai Tuấn Anh Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM
3. PGS.TS Phạm Thị Anh Trường ĐH GTVT Tp. HCM. Viện trưởng viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông
4. ThS Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc Cty Môi trường Tầm Nhìn Xanh
5. ThS Tạ Vũ Thục Anh Cty TNHH Okamura Vietnam
6. ThS Lê Vân Anh Trung Tâm Nghiên Cứu Vùng Và Đô Thị
7. TS Vũ Văn Ái Công ty TNHH Cấp thoát nước Việt Tuấn
8. TS Vũ Tuấn Anh Công ty TNHH Cấp thoát nước Việt Tuấn
9. TS Nguyễn Hải Âu Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
10. PGS.TS Hồ Quốc Bằng Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
11. NCVCC.TS Nguyễn Quốc  Bình Viện Nhiệt đới Môi trường
12. PGS.TS Trương Thanh Cảnh ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM
13. ThS Nguyễn Ngọc Châu Chi cục BVMT Bình Dương
14. KS Võ Quang Châu Phó GĐ SAWACO (nghỉ hưu)
15. NCVCC.TS Trần Minh Chí Viện Nhiệt đới Môi trường
16. KSCC TRẦN ĐÌNH CƯƠNG HỘI VIÊN DANH DỰ  
17. KS Nguyễn Duy Cường Cty TNHH Môi Trường Công Nghệ Công Thành
18. KS Lý Thọ Đắc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh
19. PGS.TS Nguyễn Phước Dân Giám đốc Trung tâm châu Á Nghiên Cứu về Nước (CARE)
20. ThS Nguyễn Thị Thùy Diễm Công ty TNHH Phúc Thiên Long
21. ThS Nguyễn Thị Thanh Điền Công ty T.D.N
22. PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu Khoa môi trường, đại học Văn Lang
23. KS Lê Mạnh Đờn Cty Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng CIC
24. ThS Nguyễn Đức Đạt Đức ĐH Công nghiệp Thực phẩm HCM
25. TS Hồ Minh Dũng Viện MT-TN, ĐH Quốc Gia HCM
26. TS Nguyễn Như  Dũng Viện nhiệt đới môi trường
27. NCS. ThS Bùi Thị Hồng Hà Trung Tâm Nông Nghiệp Hữu Cơ- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
28. TS Phạm Thị Thanh Hà Đại học Tài Nguyên & Môi Trường Tp.HCM
29. PGS.TS Nguyễn Thị Vân  Hà Đại học Tài Nguyên & Môi Trường Tp.HCM
30.    KSCC VŨ HẢI HỘI VIÊN DANH DỰ  
31. GS TS Lê Thanh Hải Viện MT-TN, ĐH Quốc Gia HCM
32. Ks Phạm Thị Thanh Hải Công ty TNHH tư vấn qui hoạch phát triển đô thị (HCMC) Chưa làm Thẻ HV
33. ThS Trần Xuân Hải Viện Khoa học và đổi mới công nghệ
34. ThS Châu Thanh Hải Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu
35. ThS Vũ Phá Hải Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh
36. PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa môi trường – ĐH Bách Khoa TPHCM
37. ThS Nguyễn Thị Thu Hằng Sở TNMT. Tp. HCM Chưa làm Thẻ HV
38. TS Hồ Thị Thanh Hiền Khoa MT Đại học Văn Lang
39. PGS.TS Tô Thị Hiền Khoa MT-Đại học khoa học tự nhiên TPHCM
40. TS Nguyễn Như  Hiển Trung tâm Công nghệ Môi trường – CEFINEA
41. ThS Lưu Đình Hiệp Đại học Bách Khoa Tp. HCM Chưa làm Thẻ HV
42. ThS Ngô Trung Hiếu Cty TNHH MTV Xử Lý Năng Lượng Sinh học
43. KS Bùi Trọng Hiếu Công ty TNHH Một Thành Viên Môi trường đô thị Tp Hồ Chí Minh
44. PGS.TS Phạm Việt Hòa Viện trưởng viện Địa Lý Tài Nguyên Tp.HCM
45. TS Phạm Thị Thanh Hòa Trường ĐH Văn Hiến
46. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm HCM Chưa làm Thẻ HV
47. CN Trần Tuấn Hoàng Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
48. TS Nguyễn Văn Hồng Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
49. ThS Nguyễn Thị Hồng Đại học TNMT Tp. HCM Chưa làm Thẻ HV
50. TS Nguyễn Thanh  Hùng Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
51. ThS Phạm Thế Hùng  –
52. PGS.TS Nguyễn Tri Quang Hưng Khoa MT Đại học Nông Lâm Tp.Hcm
53. ThS Nguyễn Đặng Thiên Hương Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
54. ThS Bùi Thị Lan Hương Công ty TNHH MTV Xử Lý Năng Lượng Sinh Học
55. TS Đỗ Thị Thu Huyền Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
56. KS Võ Thế Hùng Công ty CP Kiến Địa

Công ty TNHH TV & ĐT XD Thanh Khôi

57. Ths Nguyễn Quang  Khải Cty TNHH MTV Dịch vụ MT Phú Khánh
58. Ths Phạm Quốc  Khánh Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
59.  KS Nguyễn Bảo Khánh  Ban Quản Lý dự án Xoài Rạp
60. Ths Huỳnh Thái Hoàng  Khoa Công ty TNHH
61. PGS. TS Lê Anh  Kiên Viện nhiệt đới môi trường
62. PGS.TS Tôn Thất Lãng Đại học TN&MT TP. HCM
63. ThS Huỳnh Ngọc Loan Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
64. TS Nguyễn Thị Phương Loan Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Công nghệ và Quản lý Môi trường
65. GS.TS Nguyễn Kim Lợi Trung tâm NCBĐ khí hậu – ĐH Nông lâm TPHCM
66. PGS.TS Lê Long Cty thiết kế & tư vấn xây dựng Hà Nội Chưa làm Thẻ HV
67. Ths Trần Tuấn Long Giảng viên hưu trí Chưa làm Thẻ HV
68. TS Phạm Thanh Long Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
69. PGS.TS Lê Văn Lữ Khoa MT, Đại học TN&MT TP. HCM
70. KS Nguyễn Thị Hiền  Lương PGĐ Sở GTVT Tp.HCM (nghỉ hưu)
71. TS Trần Lê Lựu Đại học Việt Đức
72. ThS Đỗ Quang Lĩnh Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường
73. Ths Lưu Thị Hải Lý Cty TNHH Tư  vấn TN-MT Giái pháp xanh
74. PGS.TS Chế Đình  Lý Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
75. PGS. TS Đào Xuân Lộc Nghỉ hưu
76. TS Huỳnh Ngọc Phương Mai Trung Tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường (ETM)
77. TS Nguyễn Thị Thanh  Mỹ Phó GĐ Sở TNMT Tp. Hồ Chí Minh
78. TS Phan Chu Nam Liên Đoàn Quy hoạch và Điều Tra
TNN Miền Nam
79. PGS.TS Thái Văn Nam Đại học kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM
80. CN Nguyễn Hoài  Nam Cty TNHH TM-XD Đa Lộc
81. PGS.TS Nguyễn Thị Nga Trưởng Khoa CNSHMT ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
82. TS Phan Thu Nga Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và biển
83. TS Nguyễn Văn Ngà Sở TNMT Tp. Hồ Chí Minh (Nghỉ hưu)
84. Ths Hoàng Thị Ngọc Ngân Nghỉ hưu
85. PGS.TS Vũ Văn Nghị Khoa Môi Trường, đại học Tự Nhiên, Tp.HCM
86. PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm Trường ĐH TN và MT Tp.HCM
87. KS Nguyễn Văn Ngọc Cty Tư vấn Đầu tư XD CIC
88. ThS Nguyễn Phương Nhã Trung tâm Công nghệ Môi trường – CEFINEA
89. Thạc sĩ Nguyễn Trọng Nhân Sở TNMT. Tp. HCM
90. PGS.TS Phạm Hồng Nhật Viện Nhiệt đới Môi trường
91. Ks Nguyễn Thị  Nhung Cty TNHH XDTM&CNMT Hòa Bình
92. Ks Đặng Thị Tây Ninh Phòng TNMT Quận 5
93. PGS. TS Lê Thị Kim  Oanh Khoa môi trường, đại học Văn Lang
94. TS Nguyễn Thanh  Phong Công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương
95. PGS.TS Nguyễn Tấn Phong Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm HCM
96. ThS Lê Thanh Phong ĐH Bách Khoa TPHCM
97. PGS.TS Võ Lê Phú Trưởng Khoa Môi Trường, đại học Bách Khoa, Tp.HCM
98. Ths Nguyễn Đình Phúc BQL Các khu liên hợp Xử Lý chất thải Tp. HCM
99. ThS Huỳnh Lưu Trùng Phùng phòng QLKH, sở KHCN HCM
100. GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng Sở KHCN, HCM
101. CNKH Phạm Thanh Phước Phòng TNMT quận 9
102. GS.TS Nguyễn Văn  Phước Chủ tịch Hội
103. ThS Trần Thị Linh Phương BQL Xây dựng công trình trung tâm chống ngập Tp. HCM
104. TS Nguyễn Thành Phương Tổng cục MT
105. TS Nguyễn Thị Thanh Phượng Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
106. PGS.TS Lê Thị Kim Phụng Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
107. PGS.TS Nguyễn Hồng Quân Viện TNMT ĐH Quốc gia HCM
108. ThS Trần Thanh Quang Sở TNMT Bình Dương
109. NCS. ThS Đào Phú Quốc Viện TNMT ĐH Quốc gia HCM
110. ThS Lâm Tuấn Qui Công ty Xử Lý Chất Thải Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang
111. ThS Nguyễn Trình Cao
Sơn
Chi cục BVMT Bình Dương
112. Ths Trịnh Văn Sơn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
113. TS Trịnh Bảo Sơn Viện TNMT ĐH Quốc gia HCM
114. Ths Nguyễn Văn Sơn Viện Nhiệt đới Môi trường
115. PGS.TS Phùng Chí  Sỹ Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC)
116. ThS Lê Văn Tâm Viện nhiệt đới môi trường
117. ThS Huỳnh Duy Tân  Cty TNHH Hổ Con
118. ThS Nguyễn Quyết Thắng Cty TNHH Năng Lượng Xanh Kim Nguyễn
119. PGS.TS Đinh Xuân  Thắng Trung tâm Môi trường Hoa Lư
120. TS. Lê Việt Thắng ĐH Công nghiệp HCM
121. ThS Dương Thị Thành ĐH Bách Khoa Tp. HCM
122. PGS.TS Bùi Xuân Thành ĐH Bách Khoa Tp. HCM
123. KS Hồng Ngọc Phương Thảo Sở TNMT. Tp. HCM
124. KS Nguyễn Duy Tình
125. ThS Nguyễn Ngọc  Thiệp Bộ môn cấp thoát nước trường đại học TN&MT Tp.HCM
126. TSKH Đào Kiến Thiết Bộ Xây dựng Chưa làm Thẻ HV
127. KS Phạm Văn Thông Công ty TNHH TV & ĐT XD Thanh Khôi
128. TS Trần Lệ Thu Cty TNHH Năng Lượng Xanh Kim Nguyễn
129. ThS Vũ Phượng Thư Đại học TNMT tp. HCM
130. ThS Phạm Thị Thanh Thúy Cty TNHH Thiên Phước
131. ThS Võ Thanh Thủy BQLDA các khu CN& Chế xuất Tp. HCM
132. KS Phạm Thị Minh Trí Cty CP KTMT Hoàn Mỹ
133. ThS Phan Tuấn Triều Công ty TNHH Môi trường Nông Lâm
134. PGS.TS Lê Tự Trình Viện KHMT và Phát triển
135. ThS Đào Minh Trung Cty TNHH thương mại dịch vụ KTMT Việt Chưa làm Thẻ HV
136. PGS.TS Lê Đức Trung Trưởng phòng CNMT
Viện Môi trường và Tài Nguyên, ĐHQG TPHCM
137. ThS Lê Minh Trường Khoa Môi trường ĐH Dân lập văn Lang
138. Ths Nguyễn Thị Bảo Tú
139. PGS.TS Lê Quốc Tuấn Trưởng Khoa MT & TN ĐH Nông Lâm
140. ThS Lâm Minh Tuấn Viện công nghệ nước và Môi trường (Weiti_ – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN
141. PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
142. GS.TS Phan Đình Tuấn Hiệu trưởng Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Tp Hồ Chí Minh
143. ThS Đặng Như Tùng Phòng QLTN nước và Khoáng sản, Sở TNMT
144. ThS Hoàng Ngọc Tùng Giám đốc Công ty TNHH Dương Nhật
Công ty TNHH ĐT XD & CNMT Dương Nhật
145. PGS.TS Phạm Nguyễn Kim Tuyến Đại học Sài Gòn
146. GS.TS BÙI CÁCH  TUYẾN HỘI VIÊN DANH DỰ  
147. PGS.TS Trần Thị Vân ĐH Bách khoa. Khoa MT-TN
148. KS Nguyễn Thảo Vi Sở TNMT. Tp. HCM Chưa làm Thẻ HV
149. ThS Trần Tuấn Việt Viện Nhiệt đới môi trường
150. TS Nguyễn Trung  Việt Nguyên chánh văn phòng BĐKH Tp. Hồ Chí Minh (Nghỉ hưu)
151. ThS Trần Quốc  Vinh Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh
152. KS Nông Kế Xô  Nghỉ hưu
153. ThS. Châu Đoan Trúc Giám đốc – Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Trí Lâm
154. CN. Võ Thanh Thiên An Công ty TNHH TM DV AT&T
155. KS Ngô Quang Anh Công ty TNHH TM DV AT&T
156.            NGUYỄN VĂN THẠNH HỘI VIÊN DANH DỰ Chưa làm Thẻ HV
157. KS Nguyễn Thị Thùy Dương VP Hội
158. ThS Nguyễn Thị Thu   Hiền VP Hội
159. ThS Nguyễn Hoàng Lan Thanh VP Hội
160. ThS Nguyễn Trần Thu Hiền VP Hội
161. ThS Ngô Thụy Phương  Hiếu VP Hội
162. KS Nguyễn Thị Cúc VP Hội
163. ThS Lê Thành Phát VP Hội
164. KS Võ Chí Công VP Hội