Ban Chấp Hành

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH
HỘI NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM NHIỆM KỲ VI (2018 – 2023)

Stt Học hàm/

Học vị

Họ và Tên Năm sinh Cơ quan công tác Lĩnh vực

 Chuyên môn

Nam Nữ
CHỦ TỊCH          
1 GS.TS Nguyễn Văn Phước 1960 Viện MT-TN, ĐH Quốc Gia HCM. Tư vấn thiết kế, xây dựng

Công nghệ môi trường, NCKH

PHÓ CHỦ TỊCH          
2 PGS. TS Nguyễn Đinh Tuấn 1953 Giảng viên – Trường ĐH Hoa Sen Tp. HCM. Tư vấn thiết kế

Xử lý chất thải – khí thải- âm học

Tư vấn BVMT

3 TS. Phan Thu Nga 1957 Giám đốc – Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển. Tư vấn BVMT, Quản lý môi trường đô thị và KCN, ĐTM, Quản lý KHCN
4 TS Nguyễn Trung Việt 1957 Nguyên chánh văn phòng BĐKH Tp. Hồ Chí Minh

Cán bộ hưu trí

Cấp thoát nước

Xử lý chất thải

Biến đổi khí hậu

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA        
5 TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ 1968 Phó GĐ Sở TNMT Tp. Hồ Chí Minh Tư vấn BVMT, ĐTM, Quản lý tài nguyên – môi trường,…
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ        
6 PGS.TS Nguyễn Phước Dân 1963 Giám đốc trung tâm châu Á Nghiên Cứu về Nước – Care (ĐHBK Tp.HCM) Tư vấn thiết kế

Xử lý chất thải: nước thải, CTR

Cấp, thoát nước

7 Ths Bùi Thị Lan Hương 1958 Giám đốc – Công ty TNHH MTV Xử Lý Năng Lượng Sinh Học Tư vấn thiết kế

Xử lý chất thải

Tư vấn BVMT

8 PGS. TS Phùng Chí Sỹ 1957 Giám đốc – Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Tư vấn thiết kế

Xử lý chất thải

Tư vấn BVMT

9 Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 1974 Bộ môn cấp thoát nước, Đại học TN&MT Tp.HCM Tư vấn thiết kế, thi công

Cấp thoát nước

Xử lý chất thải

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH        
10 PGS.TS Mai Tuấn Anh 1963 Trưởng phòng khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu – Sở TNMT TP Hồ Chí Minh Giảng dạy, quan trắc và phân tích MT, tư vấn BVMT, quản lý nhà nước
11 GS.TS Lê Thanh Hải 1967 Viện trưởng – Viện Môi trường &Tài nguyên Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn BVMT, công nghệ và quản lý CTNH, SXSH
12 ThS Vũ Phá Hải 1973 Giám đốc – Công ty cổ phần công nghệ Xanh Xử lý nước cấp, nước thải, đặc biệt là chuyên gia về màng lọc sinh học
13 KS Bùi Trọng Hiếu 1963 Chủ tịch HĐTV – Công ty TNHH một thành viên môi trường Đô thị TP. HCM Quản lý doanh nghiệp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
14 ThS Bùi Thanh Giang 1968 Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn  SAWACO Cơ khí, cấp thoát nước, Kinh tế
15 TS Lê Anh Kiên 1975 Viện trưởng – Viện KT nhiệt đới môi trường Côn nghệ Hóa học, công nghệ môi trường
16 TS Huỳnh Ngọc Phương Mai 1966 Giám đốc – Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường ETM Tư vấn thiết kế

Tư vấn BVMT

17 PGS.TS Phạm Hồng Nhật 1960 Khoa Môi trường & CNSH, Trường ĐH công nghệ thực phẩm TP. HCM Giảng dạy, quan trắc và phân tích MT

Xử lý chất thải, Tư vấn BVMT

18 GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng 1966 Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM Hải dương học, tư vấn BVMT
19 Ths Lâm Tuấn Qui 1977 Giám đốc – Công ty TNHH xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang Tư vấn thiết kế, Thi công xây lắp,

cấp thoát nước, xử lý chất thải, tư vấn BVMT

20 PGS.TS Đinh Xuân Thắng 1955 Giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp,

Xử lý chất thải, sản xuất KD vật tư TB,

Tư vấn BVMT, cấp thoát nước, TV xúc tiến TM

21 Ths Diệp Nguyên Thịnh 1975 Phó Giám đốc – Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh Cấp thoát nước

Xử lý nước thải

22 GS.TS Phan Đình Tuấn 1959 Hiệu trưởng – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Xây dựng quá trình, thiết bị, điều khiển công nghệ hoá học, vật liệu, môi trường và năng lượng
23 Ths Hoàng Ngọc Tùng 1974 Giám đốc – Công ty TNHH ĐT XD & CNMT Dương Nhật Tư vấn thiết kế

Xử lý nước thải

Ban chấp hành Hội Nước và Môi Trường TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2023)

Hội Viên

Ban chấp hành Hội Nước và Môi Trường TP.HCM nhiệm kỳ VI (2018 – 2023)

Đối Tác & Đơn Vị Liên Kết