Bản Tin Môi Trường

Ngày Trái đất 2024 là “Planet vs. Plastics – Hành tinh và Nhựa”

Chủ đề Ngày Trái đất 2024 là “Planet vs. Plastics” kêu gọi các quốc gia giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040, hướng đến chấm dứt sử dụng nhựa vì sức khỏe của con người và Trái đất

Ngày Trái Đất được Liên hợp quốc phát động vào ngày 22/4 hằng năm nhắm vận động mọi người nâng cao nhận thức về các giá trị của môi trường trên Trái Đất.

Đây là thời điểm để mọi người hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra trên toàn thế giới.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.