Đại hội đại biểu

Thư mời Đại hội đại biểu Hội Nước và Môi trường TP.HCM

Ban chấp hành Hội Nước và Môi trường TP.HCM trân trọng kính mời:

Đại diện Quý Hội viên tổ chức (Hội viên tập thể) và Quý Hội viên cá nhân,

Đến tham dự Đại hội đại biểu Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thời gian: 13g00 đến 17g40, ngày 28 tháng 12 năm 2023 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Trân trọng.

đính kèm thư mời tại đây:

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.