Đại hội đại biểu

Trao đổi hợp tác ngành nước giữa TP. Hồ Chí Minh và Cục cung cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào

Chiều ngày 07/12 trong khuôn khổ diễn đàn WWCF 2023, GS.TS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch HAWE, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và trao đổi với ông Somphong Sitthivong – Cục trưởng, Cục cung cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào. Hai bên đã trao đổi các vấn đề cải thiện hoạt động của các nhà máy nước ở Lào, các nội dung có liên quan đến ngành nước… và sẽ có các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của các bên. Góp phần quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane.

GS.TS Nguyễn Văn Phước cho biết: Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy và tiến hành các vấn đề mà Cục cung cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào đề xuất, cũng như các thông tin trao đổi trong khuôn khổ diễn đàn WWCF 2023.

GS. TS Nguyễn Văn Phước và Cục trưởng Sompong Sitthivong
GS. TS Nguyễn Văn Phước và Cục trưởng Sompong Sitthivong

Ban Biên tập

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.