Hội nghị hội thảo

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO: KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố và Hội Nước và Môi trường Thành phố trân trọng kính mời:

Quý cơ quan, tổ chức; các Hội viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Đến tham dự Hội thảo ngày 16/11/2023 (thứ Năm) gồm các chủ đề như sau:

Chủ đề Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp

Thời gian: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chương trình chi tiết đính kèm

Chủ đề Kinh tế tuần hoàn trong các nhà máy xử lý nước đô thị

Thời gian: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, Chương trình chi tiết đính kèm:

Địa điểm tổ chức: Hội trường (tầng 2) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, số 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự hội thảo qua email: lhhkhkt@tphcm.gov.vn

Hân hạnh được đón tiếp.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.