Đại hội đại biểu

Ban chấp hành họp sơ kết 6 tháng và chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 23/6 tại trụ sở Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, Ban chấp hành Hội nước và Môi trường TP.HCM tổ chức phiên họp lần 1 năm 2023.

Chủ trì phiên họp có GS.TS. Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Hội , cùng sự tham gia của các thành viên Ban chấp hành Hội Nước và Môi trường TP.HCM

Các thành viên BCH họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Phiên họp đã thảo luận và đóng góp ý kiến của các thành viên Ban chấp hành về một số nội dung như: (a) Báo cáo sơ kết hoạt động của 6 tháng đầu năm 2023; (b) Phương hướng hoạt động của 06 tháng còn lại trong năm 2023; (c) Công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 và một số vấn đề khác liên quan phân công trách nhiệm đến các UV BCH trong việc phối hợp cho công tác đại hội nhiệm kỳ mới.


Các thành viên Ban chấp hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho buổi họp

Tổng kết nội dung phiên họp lần 1 năm 2023, Chủ tịch Hội, GS.TS. Nguyễn Văn Phước kết luận: (i) Trân trọng các ý kiến đóng góp của thành viên BCH cho báo cáo sơ kết, thống nhất báo cáo sơ kết và những điểm bổ sung, đồng thuận với phương hướng hoạt động thời gian còn lại trong năm 2023; (ii) Quyết định tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 vào tháng 12/2023 tại hội trường LHH; (iii) Giao nhiệm vụ cho các UV BCH và các tổ chức trực thuộc hội phối hợp chuẩn bị tài liệu xong trước 15/10/2023 để trình BTV xem xét, chuẩn bị hồ sơ nộp lên các cơ quan quản lý xin tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.