Thông Báo Hôi Viên

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND Thành phố quyết định ban hành Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đính kèm

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.