Hoạt Động Chọn Đối Tượng và Trao Quỹ

Trao Học bổng Lâm Minh Triết lần 2

Được sự đồng ý của Ban Quản lý Quỹ Lâm Minh Triết, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần Quỹ Học bổng Lâm Minh Triết trong việc động viên và khuyến khích các bạn Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhân dịp Hội nghị tổng kết năm 2019, Hội Nước và Môi trường tiến hành trao Học bổng Lâm Minh Triết lần 2.

Danh sách nhận Học bổng lần 2 gồm 9 bạn sinh viên từ các Trường Đại học:

  • Đại học Bách Khoa Tp.HCM: NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI
  • Đại học An giang: ĐINH MẪN NGHI; HUỲNH THỊ BÍCH HUYỀN
  • Đại học khoa học tự nhiên: HỒ DIỆU LY, NÔNG THỊ THU HIỆP
  • Đại học Tài nguyên và môi trường Tp.HCM: TẠ HOÀNG MINH CHÂU; NGUYỄN THỊ ÁNH HIỀN
  • Đại học Văn Lang: GIANG XUÂN KHOA; LÂM TRÚC THANH

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.