Hoạt Động Chọn Đối Tượng và Trao Quỹ

Kế hoạch hoạt động Quỹ LMT 2019

I. ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG

Sinh viên vượt khó:

 • Sinh viên đang theo học năm 3 và năm 4, bậc đại học
 • Không có nợ môn học theo kế hoạch đào tạo khi giới thiệu nhận học bổng
 • Điểm môn học 2 học kỳ trong năm xem xét, không có môn nào dưới 6.0 (thang 10) hoặc tương đương.
 • Không vi phạm nội quy/kỹ luật của trường đào tạo và vi phạm pháp luật, có lối sống lành mạnh.
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2018-2019

(*) Ưu tiên chọn giới thiệu như sau:

 • Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ;
 • Sinh viên là người dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo;
 • Sinh viên thuộc hộ dạng nghèo.

II. PHẠM VI THAM DỰ XÉT TUYỂN

 • SV hệ chính quy thuộc các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Môi trường và Cấp thoát nước;
 • Tuyển chọn từ các cơ sở đào tạo:
 • Đại học An giang – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên – – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh – Bộ TN&MT
 • Đại học Văn Lang.

III. MỨC TẶNG HỌC BỔNG VÀ HÌNH THỨC TRAO TẶNG

Giá trị học bổng

 • Sinh viên vượt khó: 3 triệu đồng/suất

Hình thức

 • Đại diện Quỹ tham gia trao tặng trực tiếp hoặc ủy quyền cơ sở đào tạo trao tặng
 • Hiện vật trao tặng: Tiền mặt và giấy chứng nhận

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NỘP

 • Thành phần hồ sơ: Học bổng sinh viên vượt khó
 1. Sinh viên tự giới thiệu bản thân, thông tin liên hệ, nguyện vọng nghề nghiệp và có xác nhận đánh giá rèn luyện từ mức khá trở lên (một mặt trên trang giấy khổ A4)
 2. Bảng điểm tổng kết năm học 2018-2019 – Xác nhận phòng Đào Tạo;
 3. Giấy Chứng nhận/Xác nhận của Xã/ Phường thuộc diện mồ côi cha và mẹ, hoặc xác nhận hộ nghèo (nếu trong trường hợp thuộc nhóm đối tượng này)
 4. Thông tin liên hệ với cơ sở đào tạo: Nơi chọn và giới thiệu SV.
 • Thời gian nộp hồ sơ:
  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2019. Thời gian phát học bổng BTC sẽ thông báo cụ thể sau bước nhận hồ sơ ứng cử viên
 • Đia chỉ nộp hồ sơ và liên hệ:
  224 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3. Tp. Hồ Chí Minh, Lầu 7, tòa nhà Liên hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ:
  Nguyễn Ngọc Thiệp (thư ký Quỹ) – 0913900100

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.